Toimimme eläkeyhtiö Varman ja Henki-Fennian asiamiehenä.

Lue lisää »

Sijoitus- ja säästämismuotoja on useita. Tuottojen tavoittelu vakuutuksilla on yhä suositumpaa ja palkitsevampaa.

Lue lisää »


Varautuminen

Avainhenkilön työpanoksen menetys on yritykselle riski, joka toteutuessaan aiheuttaa aina vahinkoa. Se voi siirtää yrityksen päämäärän saavuttamisen pitkälle tulevaisuuteen.

Vakuutuksilla voidaan varautua ongelmiin, joita työntekijän menettäneelle yritykselle tai vahingon kärsineelle henkilölle syntyy. Sairauksien ja tapaturmien hoitokustannusten korvaamisen lisäksi vakuutuksilla voidaan hallita bonuksiin, optio-ohjelmiin tai yrityksen osakkuuteen liittyviä riskejä.

Riskien ennakoiminen on myös taloudellisesti järkevää. Oikein mitoitettujen vakuutusten kustannukset ovat yrityksille vähennyskelpoisia menoja. Osa vakuutuskorvauksista on avainhenkilölle kokonaan verottomia, osa omaisille perintöveron alaisia.

Benedux Oy:n asiantuntemuksen avulla asiakkaamme voivat kartoittaa henkilöstön työpanoksen todellista arvoa liiketoiminnalleen. Riskeihin varautuminen lisää yrityksen toiminnallista varmuutta ja auttaa sitä keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa.


Kannustaminen

Jokaisessa yrityksessä työskentelee henkilöitä, jotka ovat enemmän kuin palkkansa arvoisia. Heidän työpanoksensa arvolla on yritykselle myös strategista merkitystä.

Yrityksen liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että nämä henkilöt ovat motivoituneita ja tätä kautta sitoutuneita työnantajaansa.

Rahapalkka on vain osa siitä kokonaisuudesta, jolla yritys voi kompensoida avainhenkilöidensä työpanosta. Rahapalkan ja verollisten työsuhde-etujen lisäksi yritys voi tarjota henkilöstölleen vakuutusratkaisujen avulla merkittäviä etuja, jotka ovat verotuksellisesti mielekkäitä.

Esimerkkinä voi mainita sairauskuluvakuutuksen. Sen avulla työntekijät saavat nopeasti hyvän hoidon, joka vähentää sairauksien aiheuttamia poissaoloja.

Olemme mukana rakentamassa rahapalkan jatkojärjestelmiä, joiden päämäärä on yrityksen henkilöstön parempi motivaatiotaso ja sitoutuminen. Näillä on saavutettu yrityksen tuottavuuteen merkittävää lisäarvoa.


Benedux Oy | Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki
Puh. +358 9 4283 4280 | info (at) benedux.fi
0